Vi söker nu efter dig med erfarenhet av kommersiell utvärdering av forskningsprojekt.

KI Innovations Aktuellt

Europeisk Life Science forskning när den är som bäst!

Vill du hjälpa oss att hitta nästa stora affärsmöjlighet?

Vi söker nu efter dig med erfarenhet av kommersiell utvärdering av forskningsprojekt. Tjänsten innebär en månads arbete som kan utföras på heltid eller deltid under oktober/november 2017.

UTILE är ett EU-projekt finansierat inom Horizon 2020 som syftar till skapa mervärde ur avslutade EU-projekt inom Hälsa (FP7 och H2020) (https://www.health-breakthrough.eu/). KI Innovations arbetar tillsammans med fyra ledande europeiska tech transfer offices med att identifiera affärsmöjligheter i dessa projekt. Projekt som bedöms ha en kommersiell potential kommer sedan, i samråd med projektägarna, att exponeras för investerare och potentiella kunder. Målet är att projekten skall utvecklas och drivas vidare ur en kommersiell synvinkel.

Vid intresse: kontakta Åsa Kallas, asa.kallas@kiinnovations.se, 0733622086