23rd Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting

KI Innovations Aktuellt

Vi ser framemot den 23:e KI- Mayo Clinic konferens som i år arrangeras av  KI och Karolinska Universitetssjukhuset gemensamt i Stockholm den 7-8 september.

Årets konferens har dragit till sig rekord många åhörare med intresse för innovation vilket är mycket glädjande.

Vi är glada att se att det finns ett så stort intresse för innovation i år.
”Årets Mayo-KI-möte överträffar förväntningarna, med nästan 80 registrerade för innovationssessionen. Innovationsprogrammet har skapats i nära samarbete med innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset och fokuserar på hur artificiell intelligens kan hjälpa till att lösa problem i vården ”, säger dr Lilian Wikström (VD Karolinska Institutet Innovations AB)

Konferens agenda