SMS-Livräddaren vinnare av Medtech4Health Innovation Award

KI Innovations Aktuellt

smsSMS Livräddaren har utsetts till vinnare Medtech4Health Innovation Award. Appen SMS livräddare har utvecklats av ett team från Hjärtstoppcentrum på Södersjukhuset och har potentialen att rädda liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.  KI Innovations har arbetat tillsammans med teamet sedan 2014 i syfte att utveckla en hållbar affärsmodell och är nu en investerare i säljbolaget.

SMS Livräddare var ett av 38 nominerade team som implementerat innovativ medicinsk teknik i vården. Vinnaren tillkännagavs under prisutdelningen på Swedish Medtechs årsmöte 27 april. Klicka på länkarna för att läsa mer om SMS Livräddare och Medtech4Health Innovation Award.