SMS-Livräddaren finalist i Medtech4Health Innovation Award

KI Innovations Aktuellt

SMS Livräddaren är en av fem finalister i Medtech4Health Innovation Award. Appen SMS livräddare har utvecklats av ett team från Hjärtstoppcentrum på Södersjukhuset och har potentialen att rädda liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.  KI Innovations har arbetat tillsammans med teamet sedan 2014 i syfte att utveckla en hållbar affärsmodell och är nu en investerare i säljbolaget.

SMS Livräddare var en av 38 nominerade grupper som implementerat innovativ medicinsk teknik i vården. Vem som vinner priset tillkännages under prisutdelningen på Swedish Medtechs årsmöte 27 april. Klicka på länkarna för att läsa mer om SMS Livräddare och Medtech4Health Innovation Award.