KI Innovations-bolag ställer ut på Vitalis

KI Innovations Aktuellt

Medify AB ställer ut på Vitalis, Nordens största mässa för e-hälsa som arrangeras i Göteborg 25-27 april. Bolaget startades med målsättningen att lösa den stora fortbildningsutmaning som svensk och internationell sjukvård står inför. Resurserna som avsätts för utbildning är mycket begränsade och det är svårt att hitta tid för fortbildning. En viktig komponent att lösa denna utmaning är samverkan med industrin, men dessa kontakter är normalt mycket tidskrävande med en låg grad av transparens.

Med stöd av KI Innovations har Medify AB utvecklat en oberoende plattform skapad för att öka kvaliteten och effektivisera genomförandet av fortbildning vid samverkan med den medicinska industrin. Systemet har testats i en pilot i Stockholm och resultaten redovisas i samband med Medifys utställning på Vitalis. Systemet som är helt kostnadsfritt för vårdgivare lanseras nu på bred front i Sverige och intresset har varit mycket stort.

Läs mer om Vitalis här och om Medify AB här.

 Medify

Teamet bakom Medify AB. Från vänster: Richard Nordenvall, Erik Bäck, Carl Kilander.