Optolexia gör storsatsning på den amerikanska marknaden

KI Innovations Aktuellt

Optolexia porträtt

Sedan projektstarten 2013 har Optolexia rönt stora framgångar i sitt arbete med att utveckla ett verktyg för att upptäcka dyslexi hos skolelever. Nu gör bolaget en rekordsatsning och tar in 50 miljoner kronor för att ta steget över Atlanten till den amerikanska marknaden.

Optolexia är ett av de bolag som vuxit fram med stöd av Karolinska Institutet Innovations AB. Arbetet med att utveckla ett verktyg som läser av ögonrörelser för att tidigt kunna hitta indikationer på dyslexi hos barn har haft stor framgång, och man har idag vuxit till ett företag med 14 anställda. I samband med att bolaget nu expanderar internationellt avser man att bygga upp en ny försäljningsorganisation för den amerikanska marknaden. För att finansiera satsningen på USA tar bolaget nu in 50 miljoner kronor.

– Den amerikanska marknaden är väldigt intressant för oss. Där finns en ökande medvetenhet kring problemen med dyslexi, och man inser att det är möjligt att hjälpa elever genom att sätta in tidiga insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter, säger Optolexias vd Fredrik Wetterhall.

Optolexia arbetar nu med pilotprojekt i fyra amerikanska delstater. Bolaget säger att allt ser positivt ut och har som målsättning är att etablera sig i USA innan sommaren 2017.

Läs mer på Optolexia.se.


Optolexias verktyg läser av ögonrörelser och kan hitta tecken på dyslexi hos barn i ett tidigt skede. Verktyget består av en liten kamera. Denna spelar in elevernas ögonrörelser som därefter analyseras baserat på unika algoritmer och tidigare insamlad klinisk data. Bland kunderna i Sverige finns såväl skolor som kommuner. Under 2016 screenades 1500 svenska barn. Siffran kommer att vara betydligt större under 2017. Bolaget tittar även på andra applikationsområden.