Stöd för valorisering av projekt inom life science och hälsa!

KI Innovations Aktuellt

UTILE färg

Har du nyligen avslutat ett projekt inom hälsa finansierat av Europeiska kommissionen och undrar hur du ska ta projektet vidare? Då kan du få hjälp i från det nystartade UTILE-projektet.

KI Innovations deltar sedan den 1 januari 2017 i projektet UTILE som är finansierat av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet European H2020 Research and Innovation Program.

Syftet med UTILE är att utveckla en webbaserad marknadsplats för att tillgängliggöra kommersialiserbara resultat från nyligen avslutade projekt finansierade inom FP7 Health och Horizon2020 SC1. Webplattformen kommer aktivt att sammanföra innovatörer och innovationsutvecklare och på så sätt kombinera ”technology push” med ”market pull”.

De huvudsakliga leverablerna från projektet kommer att vara:

  • Utvärdering av samtliga avslutade projekt inom FP7 Health och H2020 SC1
  • Den webbaserade UTILE Marketplace
  • En strategi för innovations- och affärsstöd för EU-finansierade projekt
  • Rekommendationer till Europeiska kommissionen

Ett uppstartsmöte för UTILE hölls i Bryssel den 23-24 januari 2017. I samband med mötet introduceras projektet till en ledande grupp inom kommissionen ledd av Philippe Cupers (Acting Head of Unit, Strategy, Health Directorate, DG RTD, European Commission). Presentationen gavs av Lieke Gerris från projektkoordinatorn PNO Consultants (NL) och Elsa Papadopoulou (Project Officer, Europeiska kommissionen) och genererade stort intresse bland åhörarna.

KI Innovations roll i projektet är att tillsammans med fyra andra technology transfer organisationer utvärdera de avslutade projekten.

– Vi ser fram emot att delta i UTILE-projektet och på så sätt bidra till att resultat från högkvalitativa forskningsresultat ges de bästa förutsättningar att vidareutvecklas till produkter och tjänster till nytta för samhället, säger Åsa Kallas, projektledare vid KI Innovations.

För mer information:

Åsa Kallas, asa.kallas@kiinnovations.se, 0733622086.

Deltagare:

KI INNOVATIONS är del av ett högkvalitativt konsortium under ledning av PNO CONSULTANTS BV (NL). Övriga partners är välrenommerade tech transfer organisationer inklusive TECH TRANSFER SUMMIT LIMITED (UK), ASSOCIATION OF EUROPEAN SCIENCE & TECHNOLOGY TRANSFER PROFESSIONALS (NL), ASCENION GmbH (DE), BERGEN TEKNOLOGIOVERFORING AS (NO) och MEDICAL RESEARCH COUNCIL TECHNOLOGY (UK) samt företag inclusive EUROPE UNLIMITED S.A. (BE), INNOVATION ENGINEERING SRL (IT), CIAOTECH Srl (IT), EUROPROJECT OOD (BG). Dessutom är USAs största technology transfer organisation, The NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH) aktivt involverade i projektet.