Universitetets ledning besökte KI Innovations

KI Innovations Aktuellt

04-02-2016. Karolinska Institutet. Karin Dahlman-Wright, KI:s nya prorektor. Foto: Gustav Mårtensson / KI

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, KI
Photo: Gustav Mårtensson / KI

Måndag 13 februari besökte Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright tillsammans med Universitetsdirektör Per Bengtsson KI Innovations AB.  Besökarna fick möjlighet att ta del av den viktiga verksamhet som KI Innovations bedriver.

Universitetsledningens besök på KI Innovations föranleddes av ett intresse från KIs ledning att lära sig mer om verksamheten vid KI Innovations och hur bolaget arbetar för att ge forskare  möjlighet att nå ut kommersiellt med sina forskningsresultat.

Besökarna fick möjlighet att träffa forskare och ta del av deras affärsidéer, samt få veta hur KI Innovations bidrar till att deras forskningsresultat kan bli en naturlig del av framtidens sjukvård.

– Det var ett mycket intressant besök. Vi fick veta mer om flera pågående projekt där KI Innovations affärscoacher stöttat forskarna i utvecklandet av deras affärsidéer. Det är viktigt att Karolinska Institutets forskare får tillgång till professionellt stöd av högsta kvalitet då de önskar exploatera forskningsresultat till nytta för individer och samhället, säger KIs vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Bland de projekt som presenterades fanns såväl projekt som precis är i uppstartsfasen, som mer utvecklade projekt. Några av de projekt som rönte mest uppmärksamhet hos KIs vikarierande rektor rörde nya digitala verktyg för diagnostisering med mål att kunna rädda liv.

– Det är en betydande samhällsnytta som skapas av de forskare som väljer att utveckla sina idéer vidare mot produkt och praktisk nytta. Därför är det uppmuntrande att universitetets ledning engagerar sig i vår verksamhet på det här sättet, säger KI Innovations VD Lilian Wikström i en kommentar.