Forskarteam från KI i täten för potentiell ny behandling av Huntington’s sjukdom

KI Innovations Aktuellt

rula & ed

Ett forskarteam vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny strategi för behandling av Huntington’s sjukdom baserat på oligonukleotider riktade mot de repetitiva nukleotidsekvenser (HTT)1 som är den bakomliggande orsaken till Huntington’s sjukdom på molekylär nivå. I tidiga försök har forskarteamet uppnått signifikant, och potentiellt långtidsverkande, nedreglering av HTT på både mRNA – och proteinnivå. I samarbete med Karolinska Institutet Innovations AB pågår nu vetenskaplig validering och kommersiell utveckling av projektet.

För ytterligare information – kontakta:

Edvard Smith (edvard.smith@ki.se) eller Rula Zain rula.zain@ki.se vid Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet eller Mark Farmery (mark.farmery@kiinnovations.se) på Karolinska Institutet Innovations AB.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från KI.

 1. Zaghloul EM, Gissberg O, Moreno PMD, Siggens L, Hällbrink M, Jørgensen AS, Ekwall K, Zain R, Wengel J, Lundin KE, Smith CIE. CTG repeat-targeting oligonucleotides for down-regulating Huntingtin expression. Nucleic Acids Research, online 17 February 2017, doi: 10.1093/nar/gkx111.