KI Innovations tilldelas finansiering från VINNOVA

KI Innovations Aktuellt

Vinnova har beslutat att tilldela Karolinska Institutet Innovations AB och SmiLe Incubator i Lund finansiering på 2 miljoner SEK för förlängning av projektet ”Pilot study on life science incubation”.

Det första projektets syfte var att stärka processer, affärs-och operationella modeller för KI Innovations och SmiLe Incubator samt identifiera och föreslå lämpliga indikatorer för att bäst mäta framgång i inkubatorer som fokuserar på Life Science.

Förlängningen av projektet heter ”Implementation of identified key success factors for life science incubation” och kommer att implementera de lärdomar och den know-how som utvecklades i det föregående projektet. Målet är att utforma och genomföra piloter ur den verksamhets- och affärsmodell för Life Science-inkubatorer som då utvecklades och identifierades. Man kommer även fortsätta arbetet med att identifiera specifika Key Performance Indicators (KPIer) lämpliga för Life Science-inkubatorer.

Ethel medarbetare

”Vi är mycket glada över beslutet. Förlängningen av projektet innebär att vi får möjlighet att stärka våra respektive verksamheter och fortsätta bygga högkvalitativa innovationssystem. Framförallt får vi möjlighet att bli ännu bättre på det vi redan gör; att skapa värde för patienter och samhälle genom att identifiera lysande affärsidéer och omvandla dessa till affärsmöjligheter”, säger Ethel Luvall, projektledare på KI Innovations.

”Den internationella benchmarkstudien av framgångsrika Life Science-miljöer som vi genomfört under året tillsammans med Karolinska Institutet Innovations har givit viktiga ingångsvärden för vår fortsatta utveckling och det fortsatta projektstödet visar att vi på rätt väg”, säger Ebba Fåhraeus, VD SmiLe Incubator.