Kick-off för nya företagssamarbeten med fokus på innovativ forskning

KI Innovations Aktuellt

Genom KI:s strategiska allians med Johnson & Johnson Innovation har fyra nya forskningssamarbeten skapats, som ska ta itu med viktiga områden med medicinska behov.

I maj 2015 ingick KI en strategisk allians med Johnson & Johnson Innovation med syfte att stärka KI:s innovationskraft och omsätta den i produkt- och företagsutveckling till nytta för hälso- och sjukvård.

Johnson & Johnson Innovation gjorde under 2016 en riktad utlysning till KI:s forskare för att få in projektförslag på ett antal strategiska frågor. Utlysningen var inriktad på innovativ forskning med potential att tillämpas i vården och handlar om att förstå sjukdomsbiologi, utveckla nya terapeutiska lösningar och identifiera nya biomarkörer över flera terapiområden.

Fyra projekt valdes ut från mer än 80 ansökningar:
• Utreda en ny möjlig biomarkör för behandlingsresistent depression och självmordsrisk: Sophie Erhardt, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi http://ki.se/forskning/kartlagger-biologiska-mekanismer-bakom-psykisk-ohalsa
• Identifiera potentiella biomarkörer för virusinducerad typ 1-diabetes: Malin Flodström-Tullberg, professor vid Institutionen för medicin, Solna och Susanne Gabrielsson, docent vid Institution för medicin, Huddinge http://ki.se/forskning/malet-att-forsta-mekanismerna-bakom-uppkomsten-av-typ-1-diabetes / http://ki.se/en/people/susgab
• Forska om MAIT-cellers roll i leverns biologi och vid kronisk hepatit B virusinfektion: Johan Sandberg, professor vid Institutionen för medicin, Huddinge http://ki.se/medh/johan-sandberg-professor-i-viral-immunologi-0
• Karakterisera av den immunologiska mikromiljön vid tidig prostatacancer: Michael Uhlin, docent vid Institutionen för onkologi och patologi http://ki.se/onkpat/michael-uhlins-forskargrupp

De utvalda projekten kommer nu att få finansiering, resurser och team från Janssen, ett läkemedelsföretag i Johnson & Johnson-koncernen, över den kommande 2–3 år.

Mer om KI:s samarbete med Johnson & Johnson Innovation och Janssen:
http://ki.se/nyheter/karolinska-institutet-inleder-nya-samarbeten-kring-innovationer-och-forskning

Kontaktperson: Mark Farmery, projektledare för Johnson & Johnson samarbetet och affärsutvecklare vid KI Innovations (mark.farmery@kiinnovations.se).