Karolinska Institutets innovationssystem på turné

KI Innovations Aktuellt

Just nu är representanter för Karolinska Institutets innovationssystem, Innovation Support 4U, på turné hos Karolinska Institutets institutioner. Syftet är att berätta om vilken hjälp som finns att få för forskare och anställda genom stödsystemet. KI:s Innovationskontor, Enheten för Bioentreprenörskap och KI Innovations AB ingår numera gemensamt i Innovation Support 4U, ett virtuellt system för att nyttiggöra fler idéer från forskning.

Turnéteamet kommer att berätta om kurser, nätverk och finansieringsmöjligheter vilken hjälp som finns att få och bokar in uppföljningsmöten med alla intresserade.

Du hittar datumen för institutionsbesöken i vår kalender.