Stockholms läns landsting utlyser medel för 2017

KI Innovations Aktuellt

Innovationsfonden inrättades 2014 och uppgår till 10 miljoner kronor per år. Syftet med innovationsfonden är att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa produkter, tjänster, metoder och idéer. Fonden ska bidra till utvecklings- och förnyelsearbete och stärkt innovationsförmåga i hela verksamheten genom att underlätta finansieringen av mindre innovationsprojekt. Patientnyttan är vägledande för landstingets medfinansiering i innovationsutveckling och har en stor vikt i innovationsfonden. Likaså är det ett syfte att få en bredd av ansökningar. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Läs mer och ansök på SLLs hemsida.