SWElife-verktyg på nätet

KI Innovations Aktuellt

Inom det Vinnova-finansierade projektet SWElife har två verktyg tagits fram för att hjälpa forskare och bolag att utveckla produkter och tjänster inom life science.

Affärsjuridiska stöddokument har tagits fram för att underlätta interaktionen mellan forskare och bolag. Dokumenten är gratis att ladda ner och finns på SWElifes hemsida.

Dessutom har man lanserat en kompetensdatabas som syftar till att underlätta för forskare och småbolag att hitta de kompetenser som behövs. Databasen hittar du här.

Regional kontakt för SWElife på KI är Bo-Ragnar Tolf, Innovationskontoret, bo-ragnar.tolf@ki.se, 072 253 27 58.
Kontakt för de verifieringsmedel som finns tillgängliga för små bolag är Patrik Blomquist, patrik.blomquist@kiinnovations.se, 070 67 860 82.