Medituner högt rankade i EIT Health-utlysning

KI Innovations Aktuellt

Bolaget Medituner har beviljats 50 000 Euro inom EIT Health-utlysningen Commercialisation Funding. Pengarna ska användas till affärsutvecklande aktiviteter inom projektet Asthmatuner.
EIT Health är ett EU-finansierat program med det övergripande målet att främja ett hälsosamt leverne, stimulera ett aktivt åldrande samt bättre sjuk/hälsovård för äldre. Programmet löper över sju år och innefattar insatser inom utbildning, innovation och tidig affärsutveckling.

– Asthmatuner-projektet är helt i linje med visionerna för EIT Health, säger Mats Ferm, ansvarig för området Business Creation/Accelerator i KIs arbetsgrupp för EIT Health programmet.

Medituner är grundat av Henrik Ljungberg, barnlungläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Björn Nordlund, specialistsjuksköterska med en PhD inom astma-epidemiologi. Bolaget är sedan 2015 med i KI Innovations inkubatorprogram DRIVE.