Microsoft hyllar samarbetet med Optolexia

KI Innovations Aktuellt

optolexiaOptolexia samarbetar sedan 2015 med Microsoft i syfte att snabbt kunna bearbeta och analysera data insamlade för dyslexiscreening. I en artikel skriven av Stefan Wijnen, Industry Solution Manager Cloud Platform på Microsoft hyllas nu samarbetet.

–  Optolexias lösning är ett lysande exempel på hur ett molnbaserat beslutsstödssystem kan göra innovativa lösningar snabba, tillgängliga och till nytta för samhället, säger Stefan Wijnen, Industry Solution Manager Cloud Platform på Microsoft.

Läs artikeln här och mer om Optolexia här!