Ny infosida om EIT Health

KI Innovations Aktuellt

EIT Health är ett konsortium med över 50 huvudpartners, varav Karolinska Institutet är en, och 90 associerade partners från ledande företag, forskningscentrum och universitet från 14 EU-länder. EIT Health utsågs till en så kallad EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) av EIT:s styrelse den 9 december förra året. Målsättningen är att EIT Health ska ge ökad konkurrenskraft till europeisk industri, förbättrad livskvalitet för EU:s medborgare och ett sjukvårdssystem med hållbarhet på lång sikt.

Läs mer på EIT Healths hemsida eller på KI:s informationssida!