KI Innovations bakom finansieringsförslag

KI Innovations Aktuellt

KI Innovations är en av åtta life science inkubatorer som står bakom rapporten Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige. Rapporten föreslår konkreta åtgärder för att motverka det finansiella gap som inom life science-relaterade projekt många gånger uppstår i fasen mellan akademisk forskning och vidareutveckling i samarbete med en kommersiell aktör. Förslaget innebär att man utnyttjar existerande system för innovationsstöd, i form av de life-science inkubatorer som finns runt om i landet, och ger dem tillgång till en summa pengar för att stödja projekt genom denna kritiska fas där det idag finns mycket få, om alls några, aktörer.

– En sådan satsning skulle kunna göra en enorm skillnad när det kommer till nyttiggörande av akademisk life science forskning, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Kan vi på detta sätt ta projekten dit att en extern kommersiell aktör är villig att ta över så har vi kommit långt.

Rapporten har uppmärksammats i media och även sammanfattats i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ladda ner rapporten här eller läs debattartikeln här.