KI Innovations förlänger sitt samarbete med SRP Diabetes

KI Innovations Aktuellt

Det strategiska forskningsområdet inom diabetes (SRP Diabetes) förlänger sitt samarbete med KI Innovations kring innovationsfrågor. SRP Diabetes är ett av sex strategiska forskningsområden vid KI som har haft finansiering från Vetenskapsrådet under fem år och som nu utvärderas för ytterligare finansiering. Samarbetet med KI Innovations syftar till att stödja tidig identifiering av projekt med kommersiell potential och att hjälpa forskarna att interagera med kommersiella partners.

– Samarbetet med KI Innovations har ökat den allmänna kunskapen och medvetandet om kommersiella aspekter som IP och affärsutveckling inom SRP Diabetes, säger Stefan Nobel, projektkoordinator inom SRP Diabetes. Vi är övertygade om att ett fortsatt samarbete ger goda förutsättningar att ytterligare öka intresset för kommersialisering så att fler idéer och resultat till slut kan nå patienter och samhälle.

KI Innovations har liknande samarbeten med de strategiska forskningsområdena inom neurovetenskap (StratNeuro) och cancer (StratCan).