KI Innovations Okategoriserade

Välkommen på informationsmöte om Strategiska Innovationsområdet (SIO) Folksjukdomar – SWElife

Informationsmötet vänder sig till dig som är verksam inom forskning, hälso- och sjukvård, innovation, entreprenörskap eller näringsliv och arbetar med folksjukdomarna diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, tumörsjukdomar, demenssjukdomar, psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, astma, allergier och lungsjukdomen KOL. SIO Folksjukdomar är ett program som stöds av VINNOVA och syftar till att sammanföra forskning, hälso- och sjukvård, samt företag för att skapa och utveckla nya möjligheter att ta sig an de stora folksjukdomarna med slutmålet att leverera ökad hälsa och tillväxt.

DATUM: 10 februari, 2015

TID: 11:30 – 13:00.

PLATS: Föreläsartorget BZ, Berzelius väg 3 KI Solna (vid universitetsbiblioteket)

PRESENTERAS AV: Peter Nordström, Program Director, SWElife, Lunds Universitet