KI Innovations Okategoriserade

Det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (Swelife) är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science (bioteknik, medicinteknik, pharma).

Med utlysningen vill VINNOVA stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar drabbas eller redan drabbats av någon av folksjukdomarna: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, tumörsjukdomar, demenssjukdomar, psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, astma, allergier och lungsjukdomen KOL (tidigare kallad kronisk bronkit eller emfysem).

  • Vad kan man söka för?
    • Projekt som handlar om innovationer inom folksjukdomars eller dess riskfaktorer och komplikationer.
  • Hur mycket kan sökas?
    • Upp till 2 miljoner kr per projekt under maximalt två år. Lika mycket i motfinansiering krävs.
  • Vem kan söka?
    • Konsortier av universitet eller högskola forskningsinstitut, hälso- och sjukvårdens organisationer, företag och andra relevanta aktörer.
  • Sista ansökningsdatum 4 mars 2015 kl. 14.00.

Läs mer här eller följ websändningen den 20/1 klockan 11.30.