Cubitus Baby nominerat till svenskt designpris

KI Innovations Aktuellt

CubitusBabyProdukten Cubitus Baby har nominerats till Svensk Forms Designpris i kategorin industridesign. Cubitus Baby är framtagen av professor Ingela Rådestad, verksam vid Sophiahemmet högskola samt Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och utgörs av en babylift med en inbyggd kylfunktion. Hjälpmedlet ger föräldrar vars barn dör före eller en kort tid efter födelsen möjlighet att ha barnet hos sig dygnet runt när de är på sjukhuset och underlättar även för de föräldrar som önskar ta hem sitt barn före begravningen. I dagsläget finns 50 Cubitus Baby i användning i den dagliga vården. Projektet har i syfte att nå en större marknad fått stöd från KI Innovations AB med hjälp av Vinnovas program Verifiering för tillväxt. Designen har tagits fram i samarbete med teknikkonsultföretaget Knightec.

Design S arrangeras av Svensk form. De nominerade får diplom vid designdagens prisceremoni den 26 november på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Läs mer om projektet här och om den aktuella nomineringen här.