Vi skapar affärer ur forskning inom life science

Har du gjort en akademisk upptäckt? Är du en ny produkt eller behandlingsmetod på spåren? Eller har du löst ett problem?

Funderar du på hur du ska komma vidare med ditt projekt? Hur du ska göra för att nå marknaden och dem som behöver din produkt?

Då har du kommit rätt.

Kom igång!

Vill du skicka in ett projektförslag – ladda ner vårt uppfinnarformulär.

Aktiviteterna inom START-programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

Ladda ner uppfinnarformuläret

Inga evenemang / No events

LILIAN WIKSTRÖM

VD, KI Innovations

Affärsutveckling en naturlig del av forskning

”Affärsutveckling är inget självändamål i sig men många gånger den enda vägen för att forskningen ska komma patienter och samhället till nytta. Vi på KI Innovations vill att forskare ska se affärsutveckling som en naturlig del av forskningen. Det är viktigt att kontakta oss i ett tidigt skede för att ge projektet bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Många forskare är inriktade på att få sina rön publicerade, men de vet inte att publicering är ett hinder för patent. För oss är det viktigt att nå ut med den här informationen eftersom det behövs ett patent för att driva en kommersialiseringsprocess.

De som vänder sig till oss för professionell vägledning och affärsutveckling är både yngre entreprenörsinriktade forskare och seniora professorer. För KI Innovations är det viktigaste att i alla lägen vara bästa tänkbara samarbetspartner och attrahera de allra skarpaste hjärnornas upptäckter.”