Vi skapar affärer ur forskning inom life science

Har du gjort en akademisk upptäckt? Är du en ny produkt eller behandlingsmetod på spåren? Eller har du löst ett problem?

Funderar du på hur du ska komma vidare med ditt projekt? Hur du ska göra för att nå marknaden och dem som behöver din produkt?

Då har du kommit rätt.

Kom igång!

 • Pedro
  ”Det räcker inte med en bra idé”
  Med stöd av KI Innovations har Pedro Réu, doktorand i cell- och molekylärbiologi, utvecklat en innovation som ska lösa livspusslet i laboratoriet.Han är sedan tidigare belönad som innovatör.
  ”Det räcker inte med en bra idé”Med stöd av KI Innovations har Pedro Réu, doktorand i cell- och molekylärbiologi, utvecklat en innovation som ska lösa livspusslet i laboratoriet.Han är sedan tidigare belönad som innovatör.
 • Sandra Ceccatelli
  ”Nära ögat missa patent”
  ”Vi var precis i färd med att publicera våra rön när det gick upp för mig: Det här kan ju ha implikationer för patienter – jag ringde KI Innovations omedelbart!”
  Sandra Ceccatelli utvecklar nu en produkt som gör det möjligt att förutse risken att drabbas av depression.
  ”Nära ögat missa patent”
  ”Vi var precis i färd med att publicera våra rön när det gick upp för mig: Det här kan ju ha implikationer för patienter – jag ringde KI Innovations omedelbart!”
  Sandra Ceccatelli utvecklar nu en produkt som gör det möjligt att förutse risken att drabbas av depression.
 • ”KI Innovations hjälpte oss navigera rätt”
  Lars Hammarström och Patrik Ernfors är forskarna bakom Glionova Therapeutics AB. ”För oss var det absolut avgörande att vi fick kontakt med KI Innovations när vi stod inför kommersialisering.
  ”KI Innovations hjälpte oss navigera rätt”
  Lars Hammarström och Patrik Ernfors är forskarna bakom Glionova Therapeutics AB. ”För oss var det absolut avgörande att vi fick kontakt med KI Innovations när vi stod inför kommersialisering.
Kalender

augusti 2016

31aug - 1sepaug 3109:00sep 1- 12:00Combating diseases of the ageing brain

september 2016

14sep - 15sep 1409:00sep 15Nordic Life Science Days 2016

LILIAN WIKSTRÖM

VD, KI Innovations

Affärsutveckling en naturlig del av forskning

”Affärsutveckling är inget självändamål i sig men många gånger den enda vägen för att forskningen ska komma patienter och samhället till nytta. Vi på KI Innovations vill att forskare ska se affärsutveckling som en naturlig del av forskningen. Det är viktigt att kontakta oss i ett tidigt skede för att ge projektet bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Många forskare är inriktade på att få sina rön publicerade, men de vet inte att publicering är ett hinder för patent. För oss är det viktigt att nå ut med den här informationen eftersom det behövs ett patent för att driva en kommersialiseringsprocess.

De som vänder sig till oss för professionell vägledning och affärsutveckling är både yngre entreprenörsinriktade forskare och seniora professorer. För KI Innovations är det viktigaste att i alla lägen vara bästa tänkbara samarbetspartner och attrahera de allra skarpaste hjärnornas upptäckter.”